Gezonde voeding voor kinderen

Het eten van onbespoten biologisch fruit is belangrijk voor jonge kinderen. Zij zijn namelijk extra gevoelig zijn voor resten van bestrijdingsmiddelen in voeding. Vooral bij vers fruit worden nog regelmatig de wettelijke normen overschreden.

Veel fabrikanten van babyvoeding zijn al overgeschakeld op het gebruik van biologische ingrediënten. In Italië is het gebruik van biologische maaltijden op scholen zelfs al sinds 2000 wettelijk verplicht. 

Biologisch fruit voor kinderdagverblijven

Het bedrijf Versexpresse gaat landelijk een ruim assortiment biologisch fruit leveren aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dit in samenwerking met de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO).

De producten zijn afkomstig van Bio fruit. Dit is een samenwerkingsverband van Nederlandse biologische fruittelers die ook leveren aan Albert Heijn.

Al in 2003 startte consumentenorganisatie Goede Waar & Co het project "Goed Fruit" om kinderopvang-instellingen te stimuleren over te schakelen op biologisch fruit. Het door het ministerie van VROM ondersteunde project begint nu dus zijn eerste vruchten af te werpen.

Lees ook eens: Hoe MVO bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Bio aftrekpost inkomsten belasting

Het is februari en de belastingaangifte ligt weer voor de deur. In ons belastingsysteem wordt geen belasting geheven over het inkomen dat aan goede doelen wordt besteed.

Ook investeringen in groene en sociaal-ethische fondsen zijn vrijwel vrijgesteld van belasting. En terecht, want waarom zou de staat geld gaan herverdelen dat al op maatschappelijk gewenste plekken is geïnvesteerd?

Er gaan de laatste tijd steeds meer stemmen op om ook consumenten van biologische producten een zeker belastingvoordeel te bieden. Zij consumeren immers niet alleen, zij investeren ook. Zij zijn bereid een hogere prijs te betalen zodat een beter milieu, een beter dierwelzijn en een vitaler platteland daadwerkelijk realiteit worden. Over goede doelen gesproken.

De toeslag op kinderpostzegels is aftrekbaar. Laten we nu dan ook de "toeslag" op biologische producten aftrekbaar maken.

Terug naar Biologisch voedsel
Biologische-vitamines