Biologische legpluimveesector groeit door    

In Nederland worden momenteel zo'n 830.000 biologische leghennen gehouden. De sector telt inmiddels 131 bedrijven. Gemiddeld heeft een biologisch legpluimveebedrijf ruim 6300 hennen. Dat schrijft het bureau Agro Eco uit Bennekom in een nieuwsbrief over ontwikkelingen in de biologische legsector.

AgroEco neemt ook bedrijven met minder dan 500 hennen in de telling mee. Er zijn ruim 80 bedrijven die meer dan 3000 leghennen houden. Samen houden zij meer dan 95% van alle biologische hennen. Zowel de groep bedrijven met 3000 tot 9.000 hennen als de groep bedrijven die meer dan 9.000 hennen houden nam ten opzichte van vorig jaar met 15 toe.

Er zijn momenteel 165.000 henplaatsen op bedrijven waar de hennen volgens de biologische eisen worden opgefokt. Daarnaast zijn er op dit moment concrete uitbreidingsplannen voor 175.000 leghennen bekend. Daarvan komen 75.000 henplaatsen voor rekening van nieuwe producenten. De uitbreidingsplannen zijn daarmee minder groot dan vorig jaar, toen er plannen waren voor 269.000 extra hennen. 

Bodem blijkt niet in staat om meer CO2 vast te leggen

Van de natuur op het land hoeven we niet te verwachten dat die veel extra CO2 zal vastleggen bij stijgende CO2-gehaltes in de lucht. Daarvoor ontbreekt het planten aan voldoende stikstof. Alleen bij voldoende bemesting met stikstof, of met voedingsstoffen die de natuurlijke stikstof vastlegging in de bodem bevorderen, zoals kalium en fosfor, wordt veel meer koolstof in de bodem opgeslagen. Dat melden Wageningse en Amerikaanse onderzoekers in de on-line editie van Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), van deze week. Het onderzoeksteam baseert zich op een analyse van ruim 40 studies, voornamelijk uit de Verenigde Staten en Europa. Algemeen werd verwacht dat de stijging van de concentratie CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen deels wordt beperkt doordat de plantenwereld extra koolstof in de bodem vastlegt. Uit een studie van onderzoekers van Wageningen Universiteit, de Universiteit van California, Davis en van de Northern Arizona University, blijkt nu dat extra CO2 alleen wordt vastgelegd als er voldoende stikstof in de bodem aanwezig is. Stikstof komt doorgaans via een natuurlijk proces van stikstoffixatie in de grond. Maar die natuurlijke aanvoer van stikstof blijkt veel te laag voor de plantenwereld om het grote aanbod aan CO2 te gebruiken voor het vastleggen van extra koolstof op het land. De stikstoffixatie wordt beperkt door een tekort aan voedingsstoffen zoals fosfor, kalium en molybdeen. Alleen als deze stoffen aan de bodem worden toegevoegd of als direct stikstof wordt toegediend blijken de planten meer koolstof te kunnen vastleggen.

Terug naar Agrarisch beheer en Biodiversiteit
Biologische-vitamines