Agrarisch beheer en Bio-diversiteit 

Biologische landbouw kan een belangrijke rol spelen bij het behoud en herstel van flora en fauna in Europa. Dit kan mogelijk zelfs op een efficiëntere manier dan bij formeel agrarisch natuurbeheer het geval is.

Tijdens een evaluerend onderzoek van de Britse vogelbescherming en de faunaorganisatie English Nature is definitief vastgesteld dat biologische landbouw een positieve invloed heeft op biodiversiteit. In de evaluatie werden 76 onderzoeken uit Europa, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde staten met elkaar vergeleken.

Biologische landbouw blijkt te leiden tot een grotere rijkdom aan flora en fauna in landbouwgebieden. Bovendien wordt een groter aandeel ongebruikelijke en zeldzame soorten gesignaleerd. Vooral het niet gebruiken van gifstoffen, de overwegend gemengde bedrijfsvoering en het natuurvriendelijk beheer van bermen, heggen, sloten en vijvers blijken te zorgen voor het succes van bio-boeren op het vlak van biodiversiteit.

Biologische landbouw De biologische landbouw streeft er naar op een duurzame wijze voedsel te produceren. Dit streven vind je terug in een aantal intenties. Een biologische boer… produceert voeding met een hoge voedingswaarde, welke bovendien vrij is [...] Lees verder
Biologische legpluimveesector groeit door In Nederland worden momenteel zo'n 830.000 biologische leghennen gehouden. De sector telt inmiddels 131 bedrijven. Gemiddeld heeft een biologisch legpluimveebedrijf ruim 6300 hennen. Dat schrijft het bureau Agro Eco uit Bennekom in een nieuws[...] Lees verder
Bio bodem robuust bij extreem weer Diverse onderzoeken laten zien dat biologische bodems beter presteren bij extreem natte en droge periodes. Ze zijn robuuster dan gangbare bodems in hun reactie op extreme afwijkingen ten opzichte van het normale klimaat. De verklaring wordt ge[...] Lees verder
Biologische-vitamines