Bio bodem robuust bij extreem weer

Diverse onderzoeken laten zien dat biologische bodems beter presteren bij extreem natte en droge periodes. Ze zijn robuuster dan gangbare bodems in hun reactie op extreme afwijkingen ten opzichte van het normale klimaat.

De verklaring wordt gevonden in het waterbergend vermogen van de bodem. Op het land van biologische boeren is dit zeker twee maal zo hoog als bij een gangbare bedrijfsvoering. Door het gebruik van louter organische meststoffen bevatten de bio-bodems namelijk meer organische stof. Ook vertonen ze hierdoor een betere en diepere bodemstructuur. Dit draagt eveneens bij aan een groter waterbergend vermogen.

Naast een hogere score op gezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit, natuur en landschap blijkt de biologische landbouw nu dus ook beter te presteren bij klimaatsveranderingen, d.w.z bij meer extreem droog en nat weer.

Hoge waterstanden

De kans op extreem hoge waterstanden bij hevige regenval wordt kleiner door een biologisch beheer van landbouwgrond. Dit komt doordat de bodem als waterbuffer optreedt. En, zoals vermeld, is het waterbergend vermogen van bio-bodems zeker twee maal zo hoog als bij gangbare bedrijfsvoering.

Broeikas effecten

Ook het broeikaseffect kan worden verminderd door een groter areaal biologische landbouw. Een EU-rapport stelt namelijk vast dat bij bio-boeren 13% tot 57% minder kooldioxide wordt uitgestoten. Tevens wordt er minder energie verbruikt dan bij de reguliere landbouw het geval is.

Tot slot wordt er op de bio-boerderij ook meer CO2 in de bodem opgeslagen als organisch materiaal. Kortom, met het eten van biologische voeding levert u een bijdrage aan het temperen van klimaatsveranderingen.

Terug naar Agrarisch beheer en Biodiversiteit
Biologische-vitamines