Meerwaarde van biologisch

De hogere biodiversiteit past in een reeks positieve bijdragen van bio aan onze maatschappij. Ze heeft namelijk ook gunstige effecten op het milieu, de volksgezondheid, het dierenwelzijn en de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het landelijk gebied. Dit zijn concrete diensten aan de gemeenschap die waardering verdienen, het liefst (ook) uitgedrukt in geld.

Het ministerie van LNV zit dan ook op het goede spoor door bio-boeren een vaste hectaretoeslag te gaan geven voor het maatschappelijk gewenste beheer van landbouwgrond. Er is immers sprake van een permanente dienstverlening aan de gemeenschap door het biologisch beheren van grond.

De toeslag zal 50 euro per hectare bedragen en wordt voor 3/5 deel betaald door de Europese Unie. 2/5 Deel komt van de nationale overheid. Wel hopen we dat de toeslag op termijn zal worden opgetrokken naar het niveau van Duitsland. Daar varieert de toeslag tussen 200 en 300 euro per hectare per jaar. Onze oosterburen tonen dus een sterke waardering voor bio producten.

Kwaliteit biologisch onvoldoende voor topsegment

Het biologische assortiment is van te slechte kwaliteit om als topsegment te kunnen vermarkten. Dat stelt het lezerspanel van Distrifood in reactie op het plan van Biologica-directeur Van Ruitenbeek om biologische producten als topsegment te presenteren. Veel supermarkt-ondernemers vinden de houdbaarheid onvoldoende voor een topproduct. En alleen de grote supermarkten hebben plaats voor een biologische shop-in-shop presentatie.

Het Distrifood lezerspanel bestaat uit 400 supermarktondernemers. Zij waren allen van mening dat presentatie als topsegment onhaalbaar is. Men wil biologisch juist meer presenteren als gezond voor de grote groep. Maar dan is de hoge prijs een zware drempel. De supermarktondernemers vinden unaniem dat de prijs van biologische producten omlaag moet en dat veel meer gecommuniceerd moet worden over de achtergrond ervan. Bron: Distrifood, 08/04/06

Terug naar Algemene aspecten
Biologische-vitamines